نقاشي سه بعدي مارمولک
مارمولک نام عمومي گروه بسيار بزرگي از خزندگان است که از نزديک به ???? گونه تشکيل مي‌شوند. مارمولک‌ها در سرتاسر کره زمين بجز قطب جنوب پراکنده شده اند. اکثر مارمولک‌ها چهار اندام، گوش‌هاي خارجي و يک دم دارند. بسياري از مارمولکها قادرند دم خود را در مواقع احساس خطر بياندازند تا از دست جانوران ديگر و خطرها فرار کنند. مارمولک‌ها ديد پيشرفته‌اي دارند و قادرند رنگ‌ها را ببينند.همچنين مارمولک‌ها داراي حس بويايي قدرتمندي نيز هستند. طول بدن مارمولک‌ها از چند سانتيمتر تا سه متر (در گونه اژدهاي کومودو) متفاوت است.
نظرات کاربران
UserName