نقاشي سه بعدي مار
مار، نوعي حيوان خزنده است که با حرکاتي خودش را با خزيدن به جلو مي‌کشد.مارها از رده سوسماريان (Sauropsid)، زيررده? دوکاوان (Diapsida)، فرورده پولک‌سوسمارشکلان (Lepidosauromorpha)، بالاراسته? پولک‌سوسماران (Lepidosauria)، راسته? پولک‌داران (Squamata)، زيرراسته? ماران (Serpentes) است.براي تماشاي انواع مارها در برخي کشورها مکان‌هاي ويژه‌اي وجود دارد به نام مارسرا.
نظرات کاربران
UserName