نقاشي سه بعدي خرس کوالا
خرس کوآلا جانوري گياهخوار و کيسه‌دار و بومي استراليا است. نزديکترين جانور به کوآلا از نظر ظاهر وامبَت است.کوآلاها فقط در جنگل‌هاي اُکاليپتوس استراليا زندگي مي‌کنند. آنها هر شب با دستهاي پر قدرتشان شاخه‌ها را مي‌گيرند و شاخه به شاخه برگهاي سخت اکاليپتوس (درخت کافور) را مي‌خورند. خرسهاي کوآلا به علت خوردن برگهاي اکاليپتوس هميشه بوي همين برگ را مي‌دهند.آنها روزها بر روي شاخه‌هاي پهن اکاليپتوس مي‌خوابند و بچه شان را هم آنجا به دنيا مي‌آورند.
نظرات کاربران
UserName