نقاشي سه بعدي زنبور عسل
زنبور عسل گونه‌اي زنبور است که عسل مي‌سازد. زنبور عسل اين کار را با گردآوري شهد گل‌ها در کندو انجام مي‌دهد.زنبورهاي هر کندو يکي از سه نوع زنبور ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند.زنبورهاي نر در کندو تنها وظيفه بارور نمودن ملکه را دارند و داراي نيش نمي‌باشند. داراي سر و بال‌هاي بزرگ مي‌باشند. توانايي جمع‌آوري شهد و گرده را نداشته و ?? روز زنده مي‌مانند.
نظرات کاربران
UserName