تصاويري زيبا و ديدني از کشور قطر
دولت قَطَر اميرنشيني است در شبه‌جزيره عربستان. اين کشور خود شبه‌جزيره کوچک‌تري است که خليج فارس آن را از غرب و شمال و شرق دربر گرفته است. پايتخت آن دوحه است. زبان رسمي اين کشور عربي، دين رسمي آن اسلام سني، واحد پول آن ريال، مساحت آن ???/?? کيلومتر مربع و جمعيت آن ???،??? (سرشماري ????) نفر است. رشد سالانه جمعيت در قطر ?/? درصد است. کمتر از يک‌سوم جمعيت قطر را قطري‌هاي اصيل تشکيل مي‌دهند. شبه جزيره قطر از شمال شرق عربستان به داخل خليج فارس گسترده شده است. خاک اين کشور، مسطح بوده، و از يک صحراي خشک تشکيل گرديده است. شهرهاي قطر عبارت‌اند از وکره، خور، دخان، زباره ، شمال، مسيعيد، رأس لفان.
نظرات کاربران
UserName