عکس هاي کمياب : حمله تمساح به فيل آفريقايي
يک فيل آفريقاي به همراه بچه اش در مسير سفر معمول خود به يک چاله آبي نزديک مي شوند که منجر به مبارزه اين موجود با يک تمساح گرسنه و در کمين رود نيل؛ براي زندگي يا مرگ مي شود.
تصاوير توسط يک گردشگر سويسي بنام Martin Nyfeler، در طول سفر زامبيا از جنوبي پارک ملي در اواخر ماه سپتامبر گرفته شده است.
در پايان اين مبارزه تمساح دوباره به داخل آب رفت و دو فيل هم فرار کردند.
نظرات کاربران
UserName