ايگواناي سبز از نماي نزديک روي شاخه
ايگواناها داراي دندانهاي بسيار تيزي هستند که قدرت پاره کردن پوست را دارند.دندانهاي مشابه با انواع دايناسورهايي به نامIguanodon, را دارند.دندانها در سطح داخلي آرواره به گونه اي قرار دارند که در انواع کوچک ايگواناها قابل ملاحظه نيستند. مشکل بزرگي که ايگواناهاي سبز دارند اين هست که آنها قادر به تغليظ ادرار نبوده و نيتروژن (ازت) اضافي مثل اورات را از طريق salt gland دفع مي کنند. ايگواناهاي سبز گواتمالا و جنوب مکزيک داراي يک شاخ کوچک بر روي پوزه خود و بين دو چشم و سوراخهاي بيني هستند.
نظرات کاربران
UserName