ايگوانا از نماي نزديک
ايگواناي سبز معمولترين نوع ايگوانا بوده که از نوع مارمولک هاي گياه خوار درختي و از جنس ايگواناي بومي نواحي مرکزي و جنوبي قاره آمريکا به شمار مي آيد. قد و وزن اين نوع از ايگواناها به ترتيب به 1.5 متر و 9 کيلوگرم هم مي رسد. در بعضي از انواع آنها تا 2 متر هم رسيده است از انواع ايگواناهاي سبز رنگي که آرام و خوش خلق و خو هستند و رنگ روشن تري دارند و اصولا قادر به سازگاري بيشتري با شرايط محيط خانواده ها مي باشند به عنوان يک حيوان خانگي نگهداري مي شوند.اين نوع از ايگواناها به نور و رطوبت خاصي نياز دارند.
نظرات کاربران
UserName