ايگواناي زيبا
ايگوانا(که اشتباها به آن آفتاب پرست اطلاق مي شود.) يک جنس از مارمولک است که در نواحي استواي مرکزي و آمريکاي جنوبي و حوزه کارائيب زندگي مي کند. جنس ايگوانا بر دو گونه تقسيم مي شود:1- ايگواناي سبز 2- ايگواناي آنتيل - ايگواناي سبز : که معمولترين نوع ايگوانا بوده و به طور پراکنده در بسياري از خانه ها بعنوان pet نگهداري مي شود. ايگواناي آنتيل: که نام آن برگرفته از زيستگاه اين حيوان يعني جزاير آنتيل مي باشد و همواره نسل آن در خطر انقراض بوده است.
نظرات کاربران
UserName