ايگوانا روي درخت
ايگوآنا در مرکز سر مابين برجستگيهاي چشم داراي عضوي به نام چشم سوم است و برخلاف نامش حيوان توانايي ديدن را از طريق اين چشم ندارد بلکه تنها مي تواند تاريکي و روشنايي را با آن احساس کند و در زمان تغييرات هورموني رنگ آن شفاف و يا کدر مي شود و به دو شکل ديده مي شود يا به صورت فلسي لوزي و يا لکه اي تيره. ايگوآناي بالغ داراي جثه اي 8/1 تا 2 متر مي باشد.دوسوم تا دو پنجم طول بدن اين حيوان را دم تشکيل ميدهد و بدن ايگوآنا پوشيده از فلس است اين مارمولک سري بزرگ و پوزه اي گردي دارد و پشت حيوان از ابتداي ستون مهره ها تا اواسط دم و زير چانه پوشيده از شاخ (تيغ) است همچنين در زير چانه اين خزنده پوست شل و بزرگي به نام غبغب گاو آويزان است و در زير حفره گوش فلس پهني دارد که به فلس بشقابي شناخته شده است. در زير گلوي ايگوآنا شانه اي تيغ دار وجود دارد که نوعي حفاظ براي اين خزنده محسوب مي شود.(جلوگيري از بلعيده شدن و گاز گرفتن گردن ) بر روي سر ايگوآنا برجستگي وجود دارد که به کيست چربي معروف است. ايگوآناها داراي دندانهاي بسيار تيز و برنده مي باشند. و در زمان احساس خطر به وسيل? گاز گرفتن از خود در برابر مهاجم
نظرات کاربران
UserName