ايگواناي سبز با غبغبه زيبا
ايگوانا داراي يالي متشکل از استخوان هايي شانه مانند است که در قسمت گردن ارتفاع بيشتري دارند و تمام طول بدن و حتي دم را در بر مي گيرند. نوارهايي روي شانه ها و اطراف دم قرار گرفته اند که با افزايش سن ايگوانا تيره تر مي شوند. نوزادان اين سوسمار، سبز روشن هستند معمولا" طول بدنشان از سر تا دم به يک متر و نيم مي رسد اما گاهي هم ديده شده که بيشتر از 2 متر رشد طولي پيدا کرده اند. ( در هنگام تولد، معمولا" طول بدنشان بين 17 تا 25 سانتيمتر است اين حيوان چالاک روي درختان زندگي مي کند. هنگام روز فعال است و به راحتي شنا مي کند. زماني که مورد حمله قرار بگيرد، با دندان هاي تيز و چنگال هايش از خود دفاع مي کند. ايگواناي معمولي عموما" بعنوان حيوان خانگي در اسارت نگهداري مي شود.
نظرات کاربران
UserName