ايگواناي سبز
ايگواناها در ابتدا گياهخوارند و و از گلها گياهان سبز و ساقه هاي جوان و ميوه ها تغذيه مي کنند.اگرچه انها از منابع مختلفي استفاده مي کنند اما در اصل گياهخوار بوده و بايد ميزان بعضي از مينرال ها در بدنشان مشخص باشد چنانچه نسبت کلسيم به فسفر 2 به 1 باشد. گاهي ايگواناهاي جوانتر از مدفوع ايگواناهاي بزرگتر جهت بدست آوردن املاح و مواد ضروري وکمياب تغذيه مي کنند. ايگواناها پروتئين مورد نياز بدن خود را از طريق ملخ و حلزونهاي درختي تامين مي کنند.گاهي ايگواناهاي بزرگ و وحشي تر تخم پرندگان را نيز طعمه خود قرار مي دهند. گاهي يک رژيم پروتئيني ناسالم مي تواند باعث نارسايي حاد کليوي و مرگ زودرس گردد.در هر صورت مواد مينرال و کلسيم و ويتامين در رژيم غذايي آنها الزامي است. شما مي توانيد جهت تغذيه ايگواناي خود از کلم،کلم بروکلي،کيوي ،سبزيجات بخصوص سبزجات پهن برگ و سبز استفاده نماييد
نظرات کاربران
UserName