نهنگ گوژپشت در حال پرش روي اب زمان غروب در الاسکا
اندازه بالغ اين نهنگ‌ها ?? تا ?? متر است. بدن آنها کوتاه و قطور است. شيارهاي زير بدن از نهنگ‌هاي ديگر پهن‌تر و عميق‌تر است. رنگ اين نهنگ در پشت و پهلوهاي بدن سياه و گاهي با آثاري از قهوه‌اي است. نسبت اندازه سر به بدن با افزايش سن بيشتر مي‌شود. غذاي اين نهنگها از ماهي‌ها و سخت‌پوستان و نرم‌تنان تشکيل شده‌است. معمولا ? يا ? نهنگ باهم ديده مي‌شوند ولي گاهي گله‌هاي ?? تا ?? راسي ديده شده‌است
نظرات کاربران
UserName