دم بيرون از اب يک نهنگ
وال آبي فام در نزديکي مکان هاي دور افتاده نظير آلاسکا، جنوب افريقا، و کاليفرنيا زندگي مي کند، اما منطقه اي را که مطلوب ترين مکان مي داند نواحي جنوبگان است که غذاي مورد علاقه اش يعني پلانکتون ريز ميگو مانند را در آنجا براحتي بدست مي آورد. وال آبي فام نوزاد حدود هشت متر طول دارد و به ندرت دو قلو متولد مي شود. وال آبي فام مادر که يک پستاندار است همانند ديگر جانوران اين رده، بچه هايش را شير مي دهد، از آنها به مدت شش تا هفت ماه محافظت مي کند و سپس به آنها مي آموزد که چگونه از پلانکتو نها تغذيه کنند. پس از آنکه رپيم شير بچه وال تمام شد کسي نمي داند که چگونه بچه وال خود را سريعآ با پلانکتون هايي که طعم ماهي دارند، تطبيق مي دهد، اما اين نکته روشن است که پلانکتون ها بخوبي به رشد وال ها کمک مي کنند، زيرا در عرض دو سال بچه وال تقريبآ به بزرگي مادرش مي شود.
نظرات کاربران
UserName