چند نهنگ گوژپشت در الاسکا
نهنگ(وال آبي) بزرگترين جاندار و پستاندار روي زمين است . زبان و قلب يک وال ماده ي 209 تني که توسط شکارچيان در اقيانوس اطلس صيد گرديده بوده به ترتيب 73/4 تن و 5/698 کيلوگرم وزن داشته است. وال آبي وقتي که ترسيده باشد مي تواند تا مدت ده دقيقه با سرعت 37 کيلومتر در ساعت حرکت کند. از طرف ديگر مي توان گفت هنگامي که يک وال آبي به طول 5/27 متر با سرعت 37 کيلومتر در ساعت حرکت کند مي تواند حدود 520 اسب بخار انرژي توليد کند. نوزاد اين حيوان در هنگام تولد بين 4/6 تا 7/8 متر طول و تا 3/3 تن وزن دارد.
نظرات کاربران
UserName