نهنگ گوژپشت همراه با بچه اش زير اب در هاوايي
نهنگها به دو راسته تقسيم مي‌شوند:1- نهنگهاي دندان‌دار: که در دهان آنها تعداد زيادي دندان وجود دارد. 2- نهنگهاي بدون دندان: که در دهان آنها به جاي دندان صفحات بزرگ شاخي وجود دارد. نهنگهاي دندان‌دار : يک سوراخ خارجي بيني وجود دارد. دهان داراي تعداد زيادي دندان است. سر داراي قرينه کامل نيست. شکاف دهان کوتاه‌تر از فاصله نوک پوزه تا چشمها است. سطح زيرين فک پايين مستقيم است و يا به طرف بالا کمي تقعر نشان مي‌دهد. انتهاي پهن عقبي استخوانهاي فکي استخوانهاي بيني را کاملا مي‌پوشانند. در سر مو وجود ندارد. نهنگهاي بي‌دندان : دو سوراخ خارجي بيني وجود دارد. در دهان به جاي دندان صفحات بزرگ شاخي وجود دارد. سر داراي قرينه است. شکاف دهان کوچکتر از فاصله نوک پوزه تا چشمها نيست. سطح زيرين فک پايين کمي به طرف پايين تحدب نشان مي‌دهد. استخوانهاي فکي به سختي قسمت جلويي زايده حدقه‌اي استخوانهاي بيني را مي‌پوشاند. در سر موهاي تک تک وجود دارد.
نظرات کاربران
UserName