نهنگ گوژپشت روي اب
شکار نهنگ گوژپشت در جهان به صورت بي‌رويه انجام شده‌است به طوري که کشور ژاپن در سال ???? ناچار شد برنامه کشتن ?? نهنگ گوژپشت را به خاطر موج شديد انتقادهاي بين‌المللي به حالت تعليق در آورد. ژاپن اعلام مي‌کند که نهنگ‌ها را طبق قوانين کميسيون بين‌المللي شکار نهنگ با هدف پژوهش‌هاي علمي شکار مي‌کند، اما استراليا و ديگر کشورها مي‌گويند اين گونه پژوهش‌ها را بايستي از طريق روش‌هاي غيرمرگبار انجام داد و ادعاي پژوهشي بودن اين کشتارها تنها سرپوشي است بر شکار تجاري نهنگ. شکار شکارگران ژاپني، صنعت جهانگردي جزاير فقير اين ناحيه همچون تونگا را نيز به مخاطره انداخته‌اند. همه ساله بسياري از جهانگردان براي تماشاي نهنگ‌ها به اين جزيره سفر مي‌کنند
نظرات کاربران
UserName