درياچه تسو ميروري در لداخ.
جامو و کشمير شمالي‌ترين ايالات جمهوري هند است. مرکز تابستاني اين ايالت شهر سرينگار و مرکز زمستاني آن شهر جامو است. بيشتر خاک اين ايالت در رشته کوه‌هاي هيمالايا قرار گرفته است. ايالت جامو و کشمير به سه ناحيه تقسيم مي‌شود: جامو، کشمير و لِداخ (Ladakh). اين ايالت داراي جاذبه‌هاي گردشگري بي‌شماري است. به «دره کشمير» به‌سبب دورنماهاي زيبا و رشته‌کوه‌هاي شگفت، « بهشت روي زمين» گفته مي‌شود و «جامو» به «محل معابد جذاب» معروف است که همه ساله صدها هزار زاير هندو و مسلمانان آن‌ها را زيارت مي‌کنند. «لداخ» نيز به سبب کوه‌هاي دور از دسترس و زيبا و همچنين فرهنگ بودايي به « تبت کوچک» شهره است. جامو و کشمير تنها ايالت هند با اکثريت مسلمان است. ??? جمعيت اين ايالت پيرو اسلام هستند و در دره کشمير اين آمار به ??? مي‌رسد. اين ايالت اجتماع پرتحرکي از هندوها، سيک‌ها و بودايي‌ها را داراست. بيشتر مردم جامو و کشمير به زبانهاي کشميري، اردو، دوگري، پاهاري، بالتي، لاداکي، پنجابي، گوجري، و دادري صحبت مي‌کنند. با اين وجود اردو با رسم‌الخط فارسي، زبان اداري اين ايالت است و اغلب مردم به زبان‌هاي هندي و انگليسي به‌عنوا
نظرات کاربران
UserName