تنديس بودا در بوروبودور
"تنديس بودا در بوروبودور (جاوه اندونزي) حدود ??? تا ??? پ.م. که جاوه يکي از جزاير کشور اندونزي است که پايتخت اندونزي جاکارتا در آن واقع شده است. بيش از ?? در صد مردم جاوه مسلمان هستند. اقليت هاي هندو و مسيحي نيز دراين جزيره ساکن هستند. سيذارتا گوتاما بودا (هندي: ???? ?????) مؤسس مذهب و تفکر فلسفي بودايي است. بودا بين قرون چهارم و ششم قبل از ميلاد در شمال هند مي‌زيسته‌است. واژه بودا يعني بيدار شده يا به عبارت ديگر، کسي که به روشني رسيده‌است . بنا بر داستان‌هاي بودايي، سيدارتا (واژه سيدارتا بمعني کمالجو است) شاهزاده‌اي بود بنام سيدارتا گوتما از تيره شاکيا در منطقه کاپيلاواستو در نپال امروزي مي‌زيست. او در باغ‌هاي لومبيني در نپال کنوني به دنيا آمد. پس از زايش توجه پيشگويان به او جلب شد و پيشگويي ايشان بدينگونه بود که سيدارتا در آينده يا پادشاهي جهانگير خواهد شد يا روحاني‌اي بيداردل که جهانيان را از خواب ناداني خواهد رهاند. پدر سيدارتا يعني سودودانا شاه براي اينکه پسرش در راه اول قرار گيرد وي را در ناز و نعمت پروراند و در کاخ‌هايي محفوظ قرار داد تا سيدارتا با رنج‌ها و کاستي‌هاي زندگي آشنا
نظرات کاربران
UserName