طاووس ابي
بال زدن طاووس آبي در آسمان بسيار آهسته است و با ساير پرندگان تفاوت دارد.از خصوصيات جالب طاووس آبي ،اينست که با وجود اينکه موطن اصلي اش مناطق گرمسيري و حاره است ولي زندگي در سرما را بخوبي تحمل مي کندو حتي مي تواند شبها بروي درختان پوشيده از برفر بسر برد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
بال زدن

طاووس آبي

مناطق گرمسيري
تصاویر مرتبط