طاووس هندي بسيار زيبا با پرهاي باز
زمان اصلي تخمگذاري اواسط تيرماه تا اواخر امردادماه ماه است و هر پرنده 3تا5 تخم به رنگ روشن مي گذارد،که پس از 28 روز تبديل به جوجه مي شود.
نظرات کاربران
UserName