طاووس سفيد با پرهاي بسته
نام اين طاووس اسپالدينگ ميباشد.خانم اسپالدينگ اين گونه را پرورش داده است که بهمين نام نيز شناخته ميشود . اين گونه جهش يافته داراي تاج سفيد ميباشد .نرها کاملا به رنگ سفيد هستند حتي پوست صورت نر به رنگ سفيد مايل به زرد است که بصورت رگه هاي زرد روي زمينه سفيد نمايان ميشود .نقش روي پرها کاملا به شکل چشم است که بر روي پرهاي دم بوضوح نمايان هستند . اين نژاد داراي اختلاط خوني با نسبت 8/7 ازنژاد سبز وحشي ميباشد. چنانچه نر و ماده هر دو سفيد اسپالدينگ باشند جوجه ها نيز سفيد ميشوند .
نظرات کاربران
UserName