طاووسي کنار درخت
مشخصه اصلي اين پرنده داشتن چتري زيبا در جنس نر آن است،که از پرهاي دم که بسيار رشد کرده اند بوجود آمده است.اينه چتر را نبايد با دم پرنده که کوتاه،صاف و کاملا قابل رويت است اشتباه نمود.در هر دو جنس تاج روي سر وجود دارد .انواع طاووس ها در جنوب شرقي و جنوب آسيا بسر مي برند و به رنگهاي آبي،گل باقلايي،سفيد و سياه ديده مي شوند.طاووس آبي رنگ،از نظر نقش و نگار و شکل چتر بسيار مورد توجه انسانها مي باشد.
نظرات کاربران
UserName