طاووس هندي بسيار زيبا با پرهاي باز
عطار نيشابوري:«طاووس رخش چو کرد يک جلوه// عقلم چو مگس دو دست بر سر زد»
نظرات کاربران
UserName