طاووس هندي بسيار زيبا با پرهاي باز
طاووس ابي به محل زندگي خود کاملا وفادار است و هرگز از آنجا بجاي ديگري کوچ نمي کند.صداي طاووس مخصوصا در زمان جفتگيري بسيار گوشخراش و غير قابل تحمل است.جوجه طاووس در اوايل احتياج به گرما دارد و بکندي رشد مي کند بطوريکه پس از گذشت شش سال به آخرين حد کمال و زيبايي خود مي رسد.
نظرات کاربران
UserName