گل رز زرد با برگ
در ژاپن هر گل معناي مختلفي دارد و در موارد مختلف مردم آن کشور از گل استفاده هاي فراوان مي کنند.در کشور ژاپن گل داودي نشانه طول عمر است و در مراسم بازنشستگي افراد يکدسته گل داودي به آن ها هديه مي دهند و به اين ترتيب براي او زندگي طولاني آرزو مي کنند. اهداي شکوفه گيلاس يادآور آن است که زندگي زودگذر است و نبايد آن را سخت گرفت و موجب آزار و اذيت ديگران شد.
نظرات کاربران
UserName