نامردي عمو در حق بچه دو ساله
عموي اين بچه دو ساله دل برادرزاده خود را شکست. همون کار ي که بيشتر ايراني ها هم انجام مي دهند.
نظرات کاربران
UserName