شتري جمازه همراه با بچه شيري سفيد وزيباي خودش
شتر جماز شترى است داراى استعداد مناسب جهت انجام مسابقات ورزشى به‌ويژه شرکت در کورس و سرعت که برحسب تمرينات و تربيت حتى با سرعت‌هاى بالاتر از سرعت اسب هم مى‌تواند بدود. در ايران شتر در مناطق کرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان پرورش داده مى‌شوند. به‌علت عدم حمايت‌هاى اقتصادى و اجتماعي، روزبه‌‌روز از جمعيت آن کاسته مى‌گردد و در حال حاضر بهترين نسل اين شتر در مناطق جنوب استان کرمان پرورش مى‌يابند. طبق آداب و سنن فرهنگى همه ساله در منطقه کهنوج استان کرمان مسابقات جماز سوارى (شتر دواني) انجام مى‌گيرد. هرقومي نامگذاري خاص خود را براي شتر دارد. از اسامي شتران دربين ترکمنها مي‌توان به زير اشاره نمود: 1- بچه شتر ? ساله، کوشک 2- کمي که بزرگتر شد، اوشک 3- سمبل شتر ترکمن که بسيار زيباست و به رنگ سفيد است، آق مايا نام دارد. مايا گاهي هم نام دختر انتخاب مي‌شود. 4- بزرگترين شتر در گله شتران را آروانا گويند. 5 - شتر چهار ساله، دوج 6 - شتر ماده، ديه‌است.
نظرات کاربران
UserName