شتري در صحرا
شُتُر يا اُشتر را که در زبان پهلوي ushtar مي‌گفتند حيواني است نيرومند و تنومند با توش و توان بالا از خانواده شترسانان؛ نشخوارکننده و با دست و گردني دراز. بر پشت خود يک يا دو کوهان دارد که ساختارش از پيه و چربي است. در دين اسلام گوشت او حلال است. اما ذبح آن با ديگر جانوران حلال گوشت متفاوت است و آن را نحر مي‌کنند و اگر سر آن را مانند گوسفند قبل از نحر ببرند گوشت آن حلال نيست. شيرش نيز نوشيده مي‌شود ولي بيشتر کاربرد بارکشي دارد. پشم و پوستش نيز براي ريسندگي و پارچه‌بافي و کفش‌دوزي کاربرد دارد. گونه‌هاي ديگري از شتر نيز در آمريکاي جنوبي زندگي مي‌کنند، به نام‌هاي لاما، الپاگا، گوانا که داراي کوهان نيستد.
نظرات کاربران
UserName