سنجاقک ابي زيبا روي گل
سنجاقک ها حشراتي جالب هستند. آنها مي توانند مسير هاي طولاني را همچون پرندگان مهاجرت کنند. محققان دريافتند نقاط مشترک بسيار زيادي بين مهاجرت پرندگان و سنجاقک ها وجود دارد. به نظر مي رسد اين حشرات در بين خود ذخيره چربي ساخته و منتظر وزش باد مناسب براي پرواز مي شوند درطول سفر استراحت کرده و درصورت گم کردن مسير آن را دوباره جهت يابي مي کنند. آنها دقيقا همان مسير پرندگان را براي مهاجرت مي پيمايند. هر سنجاقک مي تواند بطور متوسط روزانه حدود 160 کيلومتر پرواز کند. نکته ي جالب که از بررسي ها بر روي زندگي آنها به دست آمده، اين است که سنجاقک ها هرگز مسير خود را گم نمي کنند. چون به محضي که مسير را اشتباه بروند، با جهت يابي دوباره راه خود را پيدا مي کنند. اين حشرات خط ساحلي دريا را راهنماي پرواز خود قرار مي دهند و در کنار ساحل و کوه ها گرد هم جمع مي شوند و با استفاده از قطب نماي مغناطيسي که در بدنشان وجود دارد، مسير را طي مي کنند. مهاجرت سنجاقک ها بر خلاف پرندگان يکطرفه است و اين به اين معناست که فرزندان سنجاقک هايي که در پاييز حرکت کرده اند، در بهار به سمت شمال سفر مي کنند و سرانجام
نظرات کاربران
UserName