سنجاقک با بالهاي نارنجي و قرمز
سنجاقکها داراي 5000 گونه اند و از پرمين تاکنون زندگي کرده و مي‌کنند. راسته سنجاقکها داراي دو زير راسته مي‌باشند:1- زير راسته ناجوربالان: بالهاي عقبي در قاعده پهن‌تر از بالهاي جلو است و بالها در موقع استراحت در طرفين بدن قرار مي‌گيرند. لاروها داراي آبششهايي در ناحيه راست روده مي‌باشند و براي انجام عمل تنفس آب را به داخل و خارج راست روده مي‌کشانند و اين عمل به حرکت آنها نيز کمک مي‌کند. مانند گومفوس ، آناکس اشنا ، سنجاقک و رسيمپتروم.2- زير راسته يوغ بالان: بالها متشابهند و در موقع استراحت بالها به صورت عمودي روي پشت آنها قرار مي‌گيرد. لاروها داراي سه آبشش برگ مانند هستند مانند هترنيا ، ارژيا ، لستس.
نظرات کاربران
UserName