سنجاقک خاکستري
سنجاقک‌ها و سنجاقک يکروزه دو راسته مختلف از حشرات را تشکيل مي‌دهند در حدود 5000 گونه در راسته سنجاقکها وجود دارد که شامل يوغ بالان مي‌شود تمام گونه‌هاي سنجاقکها در سراسر جهان در نزديکي آبها يافت مي‌شوند راسته سنجاقکهاي يکروزه در حدود 2000 گونه را شامل مي‌شوند اين گونه‌ها نيز در نزديکي آبها يافت مي‌شوند ولي مجموعا" در مناطق سردتر آب يافت مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName