سنجاقک ابي زيبا با بالهاي دورنگ
سنجاقک که بيشتر در نقاط خوش آب و هوا يافت مي شود، حيواني زيبا، زميني، هوايي، آبي و زيرآبي است. سنجاقک بطور معمول تنها زندگي مي کند. به جز چند روزي در تابستان که با جفت خود بسر مي برد، در بقيه اوقات به تنهايي ادامه زندگي مي دهد. سنجاقک ماده وقتي که باردار شده، با انبرک کوچکي که در انتهاي دم دارد تنه يک ساقه ني را که در آب قرار دارد سوراخ مي کند و چند دانه تخم بسيار ريز در ميان ني مي گذارد. پس از چند هفته نوزادهاي سنجاقک سر از تخم بيرون مي آورند و به ته آب مي روند. آنها درست به اندازه سر يک سوزن مي باشند. رنگشان، خاکستري است. دست و پايشان، بسيار کوچک مي باشد. در پشت آنها برآمدگي هايي ديده مي شود که بال هاي سنجاقک، در درون آنها ساخته مي شود تا اين جانورک آبي را روزي پرنده هوايي گردانند. نوزاد سنجاقک خود را در زير گل ها و لجن ها پنهان مي کند تا پيکر خود را از طعمه شدن حيوانات آبي محفوظ بدارد. نوزاد سنجاقک، وسيله مخصوصي براي شنا دارد که هيج شناوري چنين وسيله اي ندارد. بشر هواپيماي جت ساخته است ولي هنوز زيردريايي جت نساخته است، شايد در آينده بسازد. ولي نوزاد سنجاقک در شناي خود درست مثل زيردر
نظرات کاربران
UserName