سنجاقکي روي شاخه در زمان غروب خورشيد
سنجاقکها همانند سوسکهاي حمام از قديميترين حشرات هستند. تنها چيزي که در مورد اين حشرات تغيير کرده است ، اندازه ي آنهاست . در زمانهاي ماقبل تاريخ ، زماني که دايناسورها بر روي زمين حکومت مي کردند اين سنجاقکها به اندازه ي يک عقاب بودند . فسيل هاي اين حشرات در Kansasسيبري و ديگر قسمتهاي جهان يافت شده است . طول بالهاي آنها در حدود 30 اينچ بود و بزرگترين حشراتي  بوده که تا کنون زندگي کرده اند.آنها حشراتي نسبتاً بزرگ هستند . اغلب آنها گوشتخوار بوده ( حشرات کوچکتر را شکار مي کنند ) و رنگارنگ مي باشند . گرچه سنجاقکهاي دندان دار مي توانند پرواز کنند ولي حشراتي وابسته به آب در نظر گرفته مي شوند .چون در نزديکي آبهاي شيرين زندگي مي کنند
نظرات کاربران
UserName