سنجاقک سياه با بال سه رنگ زيبا
سَنجاقَک حشره‌اي است از راسته سنجاقکيان (Odonata). سنجاقک‌ها شکارچيان سريعي هستند که طعمه خود را در هوا شکار مي‌کنند آنها به طور استثنايي قدرت ديد بالايي دارند و مي‌توانند حشرات در حال پرواز را تعقيب کنند و پاهاي تيغه دار خود را در بدن طعمه فرو کنند بر خلاف اين دسته از سنجاقکها سنجاقکهاي يکروزه پرندگان ضعيفي هستند سنجاقک يکروزه بالغ غذا نمي‌خورد آنها طول زندگي کوتاهشان فقط مي‌توانند جفت‌گيري کنند و تخم بگذارند. چرا به اين دسته از سنجاقکها odonata يا دندان دار ميگويند؟ نام odonata توسط فردي به نام فابريکوس در سال 1793 ايجاد شد که از کلمه ي لاتين odonata به معناي دندان دار گرفته شده است . نام خانواده Libellula از کلمه ي لاتين Libella گرفته شده که به معناي «کتابچه» مي باشد و شايد با مقداري تصور و تخيل سنجاقکي که متعلق به اين خانواده باشدرا در حال استراحت مي توان به يک کتابچه ي کوچک تشبيه کرد .چون اين حشرات نميتوانند بالهايشان را روي هم قرار دهند و در حال استراحت بالهايشان به صورت راست از دو طرف بدنشان به سمت بيرون قرار مي گيرد.
نظرات کاربران
UserName