پانداي شكمو
?? نوع بامبو توسط اين حيوان در طبيعت مصرف شده است و تنها تعداد کمي از انواع بامبو در ارتفاعات رشد مي‌کنند يعني همان جايي که پانداها اکنون زندگي مي‌زيند. برگ‌هاي بامبو پروتئين زيادي دارند اما ساقه? آن از پروتئين کمي برخوردار است. به خاطر شکوفه‌دهي، مرگ و گرده‌افشاني همزمان انواع گياهان بامبو، پانداها بايد حداقل به ? نوع بامبو دسترسي داشته باشند تا گرسنه نمانند. اما تا زماني که پانداها دندان‌هاي خرس مانند خود را حفظ کرده‌اند مي‌توانند گوشت، ماهي و تخم پرندگان را در صورت در دسترس بودن بخورند. در باغ وحش‌ها نيز به خرسها بامبو مي‌دهند اما مقداري بيسکويت تقويتي نيز براي حفظ سلامت بهتر به آنها مي‌دهند.
نظرات کاربران
UserName