بچه خرس قطبي در آغوش مادر
"رنگ خرس قطبي، سفيد شيري است و بيني و دهان و چشمانش سياه هستند. در يك روز آفتابي با يك دوربين معمولي از فاصله 10 كيلومتري مي توان بيني او را ديد و اگر او را در جايي غير از قطب نگهداري كنند، رنگ موهايش كم كم خاكستري مي شود.
"
نظرات کاربران
UserName