برف ها دارن آب ميشن
"در قطب شمال خرس قطبي تقريبا دشمن طبيعي ندارد . اما اسکيموهاي با هوش مي توانند به آساني اين حيوان را شکار کنند . چگونگي صيد اين حيوان نيز بسيار جالب بوده و در واقع راز اسکيموهاي شکارچي است . اسکيموها ابتدا يک فک را مي کشند و سپس خون آن را به داخل يک سطل مي ريزند و خنجري با دو لبه بسيار تيز را در ميان خون قرار مي دهند . با سرد شدن هوا ، خون فک منجمد شده و خنجر را در خود نگه مي دارد و دقيقا همانند يک بستني چوبي بزرگ به نظر مي رسد . اسکيموها سپس اين بستني چوبي را روي زمين قرار مي دهند .
خرس قطبي يک ويژگي دارد . اين حيوان خون را بسيار دوست دارد و گويي به آن اعتياد دارد .مشام اين حيوان بسيار تيز است و مي تواند ازچند کيلومتري بوي خون را متوجه شود . حيوان زماني که بوي خون را حس مي کند بسرعت خود را به سطل خون رسانده و بستني چوبي بزرگ و خوشمزه را مي بلعد . زماني که اين عمل انجام مي شود ، زبان خرس به دليل سردي خون بي حس مي شود . اما به هر صورت خرس از اين غذاي خوشمزه صرف نظر نمي کند .
نظرات کاربران
UserName