خمير دندانهاي کم کننده حساسيت دندان
خمير دندانهاي کم کننده حساسيت دندان: اين خمير دندانها در کم کردن حساسيت دندانها بخصوص حساسيت طوق دندانها مؤثر مي‌باشد. مصرف آنها براي اخذ نتيجه مطلوب، بايد طولاني باشد و براي تهيه نوع مناسب حتماً با دندانپزشک مشورت نمائيد. ماده مؤثر اين خمير دندانها معمولاً نيترات پتاسيم و يا استرانسيوم و غيره مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName