خمير دندانهاي سفيد کننده
خمير دندانهاي سفيد کننده: اينگونه خمير دندانها داراي مواد ساينده و پاک کننده صابوني و قوي هستند که باعث تميزي و سفيدي و شفافيت دندانها مي‌شوند. اين خمير دندانها براي دندانهاي سالم و قوي مناسب (با نظر دندانپزشک) ولي براي دندانهايي که داراي پوسيدگيهاي متعدد و ميناي ضعيف هستند، نامناسب مي‌باشد.
نظرات کاربران
UserName