خميردندانهاي فلورايد دار
خميردندانهاي فلورايد دار: اين خمير دندانها اثر کاهش دهندگي پوسيدگي دندانها را بعهده دارند. طبق مطالعات متعدد مصرف اين خمير دندانها بمدت طولاني و از دوران کودکي تا ?? درصد از ميزان پوسيدگي مي‌کاهد و در نتيجه کمک بزرگي به پيشگيري از پوسيدگي دندانها مي‌نمايد.
نظرات کاربران
UserName