مسواك زدن باعث خشنودي امام صادق عليه السلام
از امام صادق عليه السلام نقل شده که فرمود : من براى هر مردى دوست مى دارم هنگامى که قيام کند در شب براى نماز شب ، مسواک بزند بلکه پيامبر صلى الله عليه و آله هنگامى که مسافرت مى کردند همراه خودشان شانه ، مسواک مى بردند
نظرات کاربران
UserName