يك مسواك با خميردندان دو رنگ
خميردندان نام ماده اي ? ضد عفوني است که به شکل خميردر آمده و در مظروفي املس قرار داده شده است. با فشار به آن ماده ? ضدعفوني خارج مي شود و براي پاک کردن دندان به کار رود. قديميترين سند مربوط به خميردندان مربوط به قرن چهارم ميلادي در مصر مي باشد که در آن ترکيبي از گل زنبق آمده‌است. يونانيان و روميان نيز از اولين کساني بودند که سابقه استفاده از تميزکننده‌ها را دارند. اما تا پيش از قرن نوزدهم ميلادي استفاده از خميردندان عمومي نشده بود.
نظرات کاربران
UserName