دوازده فايده مسواك زدن
امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «مسواک زدن ?? فايده دارد که به نقل از تبيان اين گونه بيان شده است. مسواک زدن پيروي از سنت پيامبر است، دهان را پاک مي کند، سبب ازدياد نور چشم مي شود، باعث خشنودي خداوند مي شود، باعث سفيد شدن و زيبايي دندان مي شود، از پوسيدگي دندان ها جلوگيري مي کند، لثه را محکم مي سازد، اشتها را زياد مي نمايد،‌ بلغم را از بين مي برد، حافظه را تقويت مي نمايد، حسنات انسان را در پيشگاه خدا زياد مي کند،‌ فرشتگان نيز خرسند مي شوند.»
نظرات کاربران
UserName