مسواک هنگام سحر سنّت است
از امام صادق عليه السلام نقل شده در حالى که حضرت از روش پيامبر صلى الله عليه و آله خبر مى دهند پيامبر صلى الله عليه و آله هربار که از خواب بر مى خاستند، مسواک مى زدند. و همچنين حضرت صلى الله عليه و آله وقتى که مى خواستند بخوابند، مسواک مى زدند. و آن حضرت صلى الله عليه و آله براى هر نمازى مسواک مى کردند. و روايت شده که مسواک هنگام سحر سنّت است.
نظرات کاربران
UserName