جايگزين مسواك و خميردندان
اين روزها محققان دندانپزشکي به نتايج جالبي دست يافته اند. آن ها مي گويند بعضي مواد غذايي مي توانند از پوسيدگي دندان ها جلوگيري کنند و در موارد اورژانس که دسترسي به مسواک و خمير دندان ممکن نيست، مي توانند جايگزين مسواک و خميردندان شوند. بعضي از اين مواد غذايي که از پوسيدگي دنداني جلوگيري مي کنند عبارتند از: آجيل، پنير، آدامس، قهوه، چاي و سبزي هاي خشک.
نظرات کاربران
UserName