خمير دندان راه راه
چند رنگ و راه‌راه بودن يك خمير دندان، تنها براي زيباترشدن ظاهر آنهاست و تاثيري در كارآيي آن ندارد. براي توليد اين گونه خمير دندان‌ها، تيوب‌هاي دولايه‌اي طراحي شده‌اند. كه لايه خارجي تيوب معمولا به وسيله رنگ تزئيني و لايه داخل تيوب به وسيله خمير دندان بارنگ اصلي پر شده است و ناحيه سرتيوب (محل خروج خميردندان) به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه برجستگي و فرورفتگي‌هايي روي خميردندان ايجاد كرده و جاي لازم را براي جايگيري رنگ تزئيني آماده مي‌كند. با فشار روي تيوب خميردندان، همزمان هر دو رنگ خميردندان از سرتيوب خارج شده و ظاهر زيبايي را به فرد مصرف كننده نشان مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName