لمور تاج طلائي Golden-crowned Sifaka
لمور تاج طلائي Golden-crowned Sifaka : اين نوع لمور سفيد پوست مايل به زرد با گوشهاي برجسته هستند و بالاي پيشاني انها خز هاي طلايي قراردارد و بهمين خاطر به آنها لمور تاج طلايي گفته مي شود طول بدن با دم حدود 90 سانتيمتر و ورزن شان حدود 3.5 کيلوگرم مي باشد فعاليتشان در روز است گروهي زندگي مي کنند لمور(lemur) :پستانداراني هستند كه داراي ظاهري بين ميمون و موش بوده و چشمان درشتي دارند. "لمور"ها هم‌اكنون كم‌ياب‌ترين ميمونهاي جهان محسوب مي‌شوند كه تنها در جزيره ماداگاسكار زيست مي‌كنند. پيش از اين ? ???گونه "لمور" در جزيره ماداگاسكار شناسايي شده است . لمورها در اين جزيره از تنوع فوق العاده‌اي برخوردار هستنداين گونه از نخستيان در ظاهر به ميمون‌‌هاي معمولي شباهت دارند زيرا چشم‌هاي آنها در جلو سر قرار گرفته است و با انگشتان دست و پا مي‌‌توانند شاخة درختان را بگيرند. ولي در واقع تفاوت‌هاي زيادي ميان لمور و ميمون وجود دارد. چشم بيشتر لمورها درشت و گرد است و پوزة آنها بيشتر به پوزه سگ و گربه شبيه ‌است تا به ميمون‌هاي معمولي. لمورها خز نرم و لطيف و دمي بلند دارند. بيشتر لمورها در خانواده‌‌هاي ده تاي
نظرات کاربران
UserName