لمورSilky Sifaka نر صورت صورتي
لمورSilky Sifaka : اين لمور کاملا سفيد است وزيستگاهش محدوده ي شمال شرق ماداگاسکار است صورت اين لمور سياه و در بعضي از آنها صورتي است طول بدن 48-54 سانتي متر و طول دم 54-51 سانتيمتر طول کل 93-105 سانتي متر و وزن ان بين 5 تا 6.5 کيلوگرم است بدنش از خز و پشم ابريشمي سفيد پوشيده شده است ماده ها کاملا سفيد اما نرها در قسمت سينه لکه قهوه اي دارند که اين بخاطر غدههايي است که توليد بو و عطر مي کند لمور(lemur) :پستانداراني هستند كه داراي ظاهري بين ميمون و موش بوده و چشمان درشتي دارند. "لمور"ها هم‌اكنون كم‌ياب‌ترين ميمونهاي جهان محسوب مي‌شوند كه تنها در جزيره ماداگاسكار زيست مي‌كنند. پيش از اين ? ???گونه "لمور" در جزيره ماداگاسكار شناسايي شده است . لمورها در اين جزيره از تنوع فوق العاده‌اي برخوردار هستنداين گونه از نخستيان در ظاهر به ميمون‌‌هاي معمولي شباهت دارند زيرا چشم‌هاي آنها در جلو سر قرار گرفته است و با انگشتان دست و پا مي‌‌توانند شاخة درختان را بگيرند. ولي در واقع تفاوت‌هاي زيادي ميان لمور و ميمون وجود دارد. چشم بيشتر لمورها درشت و گرد است و پوزة آنها بيشتر به پوزه سگ و گربه شبيه ‌است
نظرات کاربران
UserName