لمور Verreaux's Sifaka
لمور Verreaux's Sifaka : از لمور هاي متوسط هستند که در غرب ماداگاسکار يافت مي شوند بدني پشمالو و ابريشمي دارند سفيد رنگ با لکه قهوه اي بالاي پيشاني هستند طول بدن حيوان بالغ بين 42-45 سانتيمتر وطول دم انها 56-60 سانتيمتر و وزنشان حدود 3.5 کيلوگرم است درختي هستند و به ندرت روي زمين ديده مي شوند مانند اغلب لمورها گروهي زندگي مي کنند و زن سالار هستند لمور(lemur) :پستانداراني هستند كه داراي ظاهري بين ميمون و موش بوده و چشمان درشتي دارند. "لمور"ها هم‌اكنون كم‌ياب‌ترين ميمونهاي جهان محسوب مي‌شوند كه تنها در جزيره ماداگاسكار زيست مي‌كنند. پيش از اين ? ???گونه "لمور" در جزيره ماداگاسكار شناسايي شده است . لمورها در اين جزيره از تنوع فوق العاده‌اي برخوردار هستنداين گونه از نخستيان در ظاهر به ميمون‌‌هاي معمولي شباهت دارند زيرا چشم‌هاي آنها در جلو سر قرار گرفته است و با انگشتان دست و پا مي‌‌توانند شاخة درختان را بگيرند. ولي در واقع تفاوت‌هاي زيادي ميان لمور و ميمون وجود دارد. چشم بيشتر لمورها درشت و گرد است و پوزة آنها بيشتر به پوزه سگ و گربه شبيه ‌است تا به ميمون‌هاي معمولي. لمورها خز نرم و لطيف و دمي بلند دارند. بيشتر لمورها در خانواده‌‌هاي ده تايي زندگي مي‌کنند. چنان که در برخي از ميمون‌‌ها ديده مي‌‌شود در ميان اين حيوانات، سلسله مراتب مشخصي وجود ندارد به اين ترتيب که در خانواده آنها يک جانور برتر از بقيه نيست اما در بيشتر موارد ماده‌ها بر نرها تسلط دارند. لمورها جانوران آرامي هستند و فقط با سر و صدا کردن و حرکت‌هاي بدن از قلمرو خود دفاع مي‌کنند و در موارد نادر به دشمن حمله مي‌‌برند. لمورها از برگ‌ها و ميوه‌‌ها تغذيه مي‌کنند. زمان اصلي غذا خوردن آنها هم سپيده دم و هنگام غروب آفتاب است اما ممکن است در طول روز هم فعال باشند. علت نامگذاري :از کلمه lemures به معني ارواح شب است چون اين حيوان بيشتر در شب فعاليت مي کند و چشماني خاص و کمي ترسناک دارد
نظرات کاربران
UserName